Podmínky soutěže:

Začátek soutěže 01.07.2020, 08:00 hod.
Konec soutěže 30.07.2020, 23:59 hod

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s bydlištěm v Rakousku, Německu, Lucembursku, Francii, České republice a na Slovensku, které dovršily 18 let.
Výherci budou vylosováni ze všech účastníků a následně informováni na Facebooku soukromou zprávou. Jeden účastník může získat pouze jednu výhru. Účastníci jsou zodpovědní za správnost zadaných údajů.

Výměna cen, platba v hotovosti nebo převod třetím stranám není možný.
Organizátorem a odpovědným za realizaci soutěže je Pierre Lang Trading GmbH. Soutěž není spojena s Facebookem a není žádným způsobem sponzorována, podporována nebo organizovaná Facebookem.
Právní cesta je vyloučena.
Účast prostřednictvím soutěžních spolků nebo automatizovaných služeb není povolena. Pierre Lang Trading GmbH si vyhrazuje právo bez uvedení důvodu vyloučit účastníky ze soutěže, pokud má podezření na manipulaci.